Οι Άνθρωποι

Κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμού της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, που έγινε το 2011, η Αναφωτία είχε πληθυσμό 790 κατοίκους. Το 1881 (έτος της πρώτης απογραφής πληθυσμού στην Κύπρο), είχε 286 κατοίκους. Την περίοδο 1881-1901, η αύξηση ήταν φυσιολογική.Την περίοδο 1901-1921, ο αριθμός των κατοίκων αυξήθηκε κατά 40%. Πιθανότερος λόγος της αύξησης μπορεί να είναι οι γάμοι μεταξύ των κατοίκων της Αναφωτίας με κατοίκους άλλων χωριών. Ένας δεύτερος λόγος είναι η αύξηση των γεννήσεων αυτή την εικοσαετία, που εξασφαλίζει στην οικογένεια περισσότερα εργατικά χέρια. Λόγο μπορεί να αποτέλεσε και η αλλαγή της διακυβέρνησης της Κύπρου.

Μεταξύ των ετών 1931-1946, ο πληθυσμός της κοινότητας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση όλων των δεκαετιών.Πιθανοί λόγοι είναι ή ανάπτυξη της γεωργίας, αφού οι κάτοικοι αποκτούν περισσότερη δική τους καλλιεργήσιμη γη,η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και η μετακίνηση των κατοίκων των αστικών κέντρων στην ύπαιθρο, εξαιτίας της «εκκένωσης» των πόλεων από τον φόβο των βομβαρδισμών από τη Γερμανική αεροπορία. Άλλος λόγος είναι η ελαχιστοποίηση της μετανάστευσης και η σχετική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών.

Την περίοδο 1946-1960 παρατηρείται μείωση στον αριθμό των κατοίκων. Ως πιθανοί λόγοι μπορούν να θεωρηθούν ,ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ και η αβεβαιότητα που επικρατούσε, η οικονομική στασιμότητα συνδυασμένη με την έλλειψη ζήτησης εργατικών χεριών και η μετανάστευση. Η μείωση του αριθμού των κατοίκων κατά την περίοδο 1960 -1976 , οφείλεται στη συνεχή μετανάστευση στο εξωτερικό και στην αιμορραγία εξ αιτίας της αστυφιλίας, αφού ολόκληρες οικογένειες εγκαταλείπουν την ύπαιθρο με στόχο μια καλύτερη ζωή. Η φυγή επίσης των Τουρκοκυπρίων κατοίκων απετέλεσε ένα άλλο σημαντικό παράγοντα στη μείωση του πληθυσμού.

Η περίοδος μεταξύ των ετών 1976-1982 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση που παρατηρήθηκε ποτέ στον πληθυσμό της κοινότητας.Από το 1982 έως και το 2001 παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός του χωριού αυξάνεται συγκρατημένα. Η σταδιακή αυτή αύξηση οφείλεται στη δημιουργία έργων υποδομής, αλλά και στη βελτίωση των υπηρεσιών στην κοινότητα.Ο διαχωρισμός οικοπέδων για άπορες οικογένειες, η μερική ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων,η διαπλάτυνση των δρόμων μεταξύ των κοινοτήτων Αγγλισίδων – Αναφωτίας, Αλεθρικού – Αναφωτίας και Μαζωτού-Αναφωτίας και τέλος η διάνοιξη δρόμων στις οικιστικές ζώνες υπήρξαν παράγοντες καθοριστικοί, για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων του χωριού ,αλλά και «πόλοι έλξης» για τα νεαρά ζευγάρια, τους μελλοντικούς δηλαδή κατοίκους της κοινότητας.

Από το 2001 και έπειτα παρατηρείται η δεύτερη κατά σειρά μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού της Αναφωτίας. Επίσης την περίοδο αυτή μερικοί απόδημοι επαναπατρίστηκαν στο χωριό, αλλά και μερικοί ξένοι (Άγγλοι κυρίως ή Κύπριοι που δεν είχαν δεσμούς με την κοινότητα), αποφάσισαν να κατοικήσουν εδώ, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως τη μικρή απόσταση από την πόλη της Λάρνακας και τις χαμηλότερες τιμές των σπιτιών και των οικοπέδων σε σχέση με τις πόλεις. Την περίοδο αυτή κτίστηκαν και οικιστικά συγκροτήματα στην Αναφωτία (Οικισμός Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Αndrianas gardens, St Christopher΄s Village, συγκρότημα έναντι ανθοπωλείου Ηλίανθος κτλ), στα οποία κατοίκησαν Αναφωτιώτες. Κύπριοι από άλλα μέρη του νησιού, αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες. Το ήσυχο επίσης περιβάλλον και οι φυσικές ομορφιές του χωριού, η φιλικότητα και η απλότητα των κατοίκων συνέβαλαν στην αύξηση του πληθυσμού.

ΒΙΝΤΕΟ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

© Copyright 2023 - Αναφωτία / Designed & Developed by NETinfo Plc