Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναφωτίας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Καραγιώργη (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99576280
E-mail: [email protected]

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Πέτρου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99534174

Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Ονοματεπώνυμο: Μάριος Βασιλέας
Τηλέφωνα: 99692325

Ονοματεπώνυμο: Αντωνάκης Τζιούλιου
Τηλέφωνα: 99450152

Ονοματεπώνυμο: Ευριπίδης Κνέκνας
Τηλέφωνα: 788824

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Ευσταθίου
Τηλέφωνα: 99695101

Ονοματεπώνυμο: Μάριος Παπαχριστοδούλου
Τηλέφωνα: 99207332

Επικοινωνήστε μαζί μας


Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Στρατηγού Γεώργιου
Γρίβα Διγενή 9
7573, Αναφωτία Λάρνακα

Τηλ: 24432080

Φαξ: 24433900

E-mail: [email protected]
[email protected]

ΒΙΝΤΕΟ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

© Copyright 2019 - Αναφωτία / Designed & Developed by NETinfo Plc