Ανακοίνωση σχολικής εφορίας Αναφωτίας (μέχρι 26/08/2019)