Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων 12/9/2019