Εξόφληση λογαριασμών μέσω JCC Smart

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αναφωτίας, ενημερώνει τους κατοίκους του και όχι μόνο, ότι από τις 15/07/2019 παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης
όλων των λογαριασμών από το Διαδίκτυο, μέσω της τις πλατφόρμας www.JCCSmart.com χωρίς καμία επιβάρυνση.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:

  • Υδατοπρομήθειας
  • Γενικών Φόρων
  • Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  • Κοιμητηρίου

https://www.jccsmart.com/e-bill/33112012