Έλεγχος Διαβήτη, Αρτηριακής Πίεσης και Οφθαλμομέτρηση (20/10/2019)