Εθνικό μνημόσυνο του Ηρώα Μιχαλάκη Παρίδη 30/8/2020