Κοινοτικό συμβούλιο Αναφωτίας – Πρόσκληση 22/5/2022