Παροχή υπηρεσιών για πράσινο σημείο Αναφωτίας (μέχρι) 29/6/2020