Σάββατο έμπνευσης χαράς και δημιουργικότητας στην Αναφωτία 15/2/2020