Σημαντική ανακοίνωση για τους αδέσποτους σκύλους

‘Εχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν αδέσποτοι σκύλοι, οι οποίοι έχουν ιδιοκτήτη και κυκλοφορούν κακά τη διάρκεια της μέρας και κυρίως τις βραδινές ώρες, α οποίοι αφήνονται ελεύθεροι, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στα σπίτια της Κοινότητας.

Αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης από τους ιδιοκτήτες, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει χωρίς άλλη προειδοποίηση στην μεταφορά των σκύλων σε καταφύγιο ζώων.

Οι ιδιοκτήτες σκύλων θα χρεώνονται με το ποσόν των €50 για ταν κάθε σκύλο που θα μεταφέρεται στο καταφύγιο.

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο