Καταχωρήσεις από netinfo

Εξόφληση λογαριασμών μέσω JCC Smart

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αναφωτίας, ενημερώνει τους κατοίκους του και όχι μόνο, ότι από τις 15/07/2019 παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης όλων των λογαριασμών από το Διαδίκτυο, μέσω της τις πλατφόρμας www.JCCSmart.com χωρίς καμία επιβάρυνση. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Υδατοπρομήθειας Γενικών Φόρων Ακίνητης Ιδιοκτησίας Κοιμητηρίου https://www.jccsmart.com/e-bill/33112012

Σημαντική ανακοίνωση για τους αδέσποτους σκύλους

‘Εχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν αδέσποτοι σκύλοι, οι οποίοι έχουν ιδιοκτήτη και κυκλοφορούν κακά τη διάρκεια της μέρας και κυρίως τις βραδινές ώρες, α οποίοι αφήνονται ελεύθεροι, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στα σπίτια της Κοινότητας. Αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης από τους ιδιοκτήτες, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει χωρίς άλλη προειδοποίηση στην μεταφορά των σκύλων […]